logo Vody po krk
kapky vlevo

Zachraňme Dolní Šárku proti povodním

kapky vpravo

V roce 2002 bylo při tisícileté povodni na Vltavě v Dolní Šárce zaplaveno 44 domů až po střechy. Zatímco v rámci protipovodňových opatření byla pak většina záplavových oblastí v Praze před další povodní ochráněna, Dolní Šárky se opatření bohužel netýkala. Naše domovy byly znovu zaplaveny při povodních v roce 2013. Ihned po povodni jsme sepsali petici a od té doby bojujeme za protipovodňová opatření. Máme zatím 3 návrhy, ale žádné řešení. Nikdo, kdo nebyl vytopen, si nedokáže představit, co to pro člověka znamená. Pocit zoufalství, když celý jeho domov odplaví voda. Zůstane jen zničený dům, špína, dluhy a vypovězená pojistka. Zachraňme Dolní Šárku proti povodním!

Aktuálně

Odpovídáme magistrátu na zaslané stanovisko

Odpovídáme magistrátu, že zhodnocení protipovodňového řešení společností DHI a.s. bohužel nepřináší žádný posun projektu vpřed a vychází v mnoha ohledech z nesprávných předpokladů. Žádáme magistrát o svolání schůzky všech zúčastněných stran (magistrát, MČ Praha 6, zástupce občanů, DHI, ČVUT), kde by se ujasnily parametry zadání protipovodňového projektu a další kroky. Zároveň žádáme, aby HMP potvrdila závazek k ochraně občanů proti povodni na Vltavě na úrovni Q2002, který magistrát přijal v listopadu 2002 a p. primátor Svoboda jej za MHMP potvrdil při setkání s občany při výročí 10 let od povodní 2013. Žádáme HMP, aby přijala usnesení, ve kterém se přihlásí k požadavkům MČ Praha 6 a že zadá práce, které umožní uvolnit prostředky ke zpracování návrhu ochrany občanů Dolní Šárky před povodněmi.

více
vlnka

Povodně v Šáreckém údolí

Velkou vodu na Vltavě v roce 2002 očekával málokdo. Přesto se řeka vylila z břehů a zaplavila velkou část Prahy. V Šáreckém údolí - v ulici V Podbabě a v ulici V Šáreckém údolí bylo vyplaveno 42 domů až po střechy.

Poté bylo do protipovodňových opatření v Praze investováno zhruba 4 mld. Kč. Většina lokalit v záplavové zóně pak byla před povodněmi chráněna. Až na nás. A tak nás to v roce 2013 vyšplouchlo z našich domovů podruhé. V ulici V Podbabě bylo vyplaveno 22 domů až do výše 2 metrů.

více
vlnka

Protipovodňová opatření

Po povodních v roce 2002 nás magistrát proti dalším povodním neochránil. Mylně předpokládal, že je třeba Dolní Šárku chránit vůči Šáreckému potoku, nikoliv Vltavě. Z plánované investice na zvýšení bezpečného průtoku potoka nakonec sešlo, protože nedávala smysl.

Až po druhých povodních v roce 2013 na základě naší petice MČ Praha 6 vypsala první studii protipovodňových opatření proti Vltavě, kterou pak předala magistrátu. My jsme dále tlačili na magistrát, aby studii ověřila a protipovodňovky realizovala. Druhá studie, kterou vypsal magistrát, navrhla jiné řešení, ale zase skončila v šuplíku.

V rámci územní studie Dolní-Tichá Šárka bylo navrženo další řešení protipovodňových opatření. Tři návrhy, zatím žádné řešení. A tak zůstáváme nadále napospas velké vodě na Vltavě, která může přijít kdykoliv.

více